วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024

เมืองศรีเทพ


เมืองโบราณศรีเทพ

painaikan.com ขอเเนะนำโบราณสถานที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย UNESCO “เมืองโบราณศรีเทพ”

เมืองศรีเทพ มรดกโลกเเห่งที่ 7 ในประะเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงในเขตตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในยุคทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-18) ด้วยหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ทั้งด้านการค้า ศาสนา การเมือง และวัฒนธรรม บทความนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพอย่างครบถ้วน เน้นข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ประวัติความเป็นมา

เมืองโบราณศรีเทพมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า “เมืองอภัยสาลี” หรือ “เมืองไพศาลี” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 โดยอาณาจักรทวารวดี เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็นศูนย์กลางการค้า ศาสนา และวัฒนธรรมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ เช่น ศาสนสถาน โบราณวัตถุ และจารึก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นๆ ในสมัยนั้น เช่น อาณาจักรเขมร อาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักรจีน

เมืองโบราณศรีเทพถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2447 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขณะเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ ต่อมา กรมศิลปากรได้เข้าทำการขุดแต่งโบราณสถานและศึกษาโบราณวัตถุอย่างเป็นทางการ พบหลักฐานสำคัญมากมายที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองโบราณแห่งนี้

ภายในเมืองโบราณศรีเทพ มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง ดังนี้

  • ปรางค์ศรีเทพ: ปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง เป็นศาสนสถานหลักของเมือง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย
  • ปรางค์สองพี่น้อง: ปรางค์อิฐ 2 องค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์ศรีเทพ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 เช่นเดียวกับปรางค์ศรีเทพ
  • กลุ่มโบราณสถานเขาพระ: ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 1 องค์ มณฑป 1 หลัง และฐานโบราณสถานอีกหลายแห่ง ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมือง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-16
  • วัดมเหยงคณ์: วัดโบราณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง พบโบราณวัตถุสำคัญหลายชิ้น เช่น พระพุทธรูปหินทราย เทวรูปหินทราย และศิลาจารึก
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มุกดาหาร: เก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบจากเมืองโบราณศรีเทพ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เทวรูปหินทราย และศิลาจารึก

เมืองศรีเทพตั้งอยู่ที่

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Most Popular

Recent Comments